Hakkımızda

İnsan kaynakları yönetimi daha önceleri personel yönetimi olarak adlandırılan bir işletme işlevidir. Özelikle son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işletmelerin en değerli sermaye kaynağının "insan" olduğu gerçeğinin kabul edilmesiyle, insan kaynakları yönetiminin taşıdığı önem daha da artmıştır. İşletmelerin içinde bulunduğu sürekli değişen ve gelişen yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri büyük ölçüde işletmede çalışan insan kaynaklarının etkinlik ve verimliliğine bağlı olmaktadır. İnsan kaynaklarının etkin bir şekilde yönetimi diğer işlevlerin yönetimine göre çok daha zordur. Çünkü insan düşünen, sorgulayan, eleştiren, üzülen, sevinen sosyal bir varlıktır. Bir örgüt içerisinde çalışan birbirinden çok farklı kişilik yapılarına sahip insanları belirli amaçlara yönelterek onları etkin bir şekilde yönetmek bu konuda yoğun çaba göstermeyi gerektirmektedir. Bu noktada insan kaynakları yönetimi işlevini yürüten kişilere büyük görevler düşmektedir.

Bugün belli bir büyüklüğe ve profesyonelliğe erişen her işletmenin örgüt şemasında insan kaynakları yönetiminin ayrı bir bölüm olarak yer aldığı görülmektedir. İnsan kaynakları bölümünde çalışacak kişilerin başarılı olabilmesi için; konularında uzman olması, insan psikolojisinden anlaması, çalışanlar ve kurumlar açısından önemli olan; ücret, işe alma, eğitim, performans değerlendirme vb. konular hakkında teorik ve pratik bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bunu sağlamanın temel yolu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 4 yıllık ayrı bir bölüm açarak,  öğrencilerin sadece tek bir alanda (insan kaynakları) uzmanlaşmasını ve ileride kendilerine en uygun işe yerleşmelerini sağlamaktır.

Her konu hakkında biraz bilgiye sahip olmak yerine, bir konuda gereken her türlü donanıma sahip olmak, bugünkü iş dünyasının genel talepleri arasındadır. Bu açıdan bakıldığında; insan kaynakları yönetimi bölümünü dört yıl sonunda başarıyla bitiren bir kişinin; insan kaynakları yönetimi işlevlerinin yanı sıra, diğer işletme işlevleri (pazarlama, halkla ilişkiler, üretim vb.), iletişim ve psikoloji ile ilgili konulara da vakıf olması arzu edilmektedir. Kuşkusuz bu konuda insan kaynakları yönetimi bölümünde okuyan öğrencilere "emek, istek ve gayret" konusunda büyük sorumluluklar düşmektedir. Bir işi başarıyla yapmanın en önemli önceliği, o işi severek ve bilerek yapmak olduğu gerçeğinden hareketle; bu bölümü severek ve iyi bir eğitim alarak bitiren her kişinin ideallerine uygun bir iş bulması ve işinde başarılı olması mümkündür.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, öğrencilerini iş hayatına daha donanımlı göndermek arzusuyla, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı fırsatı sunmaktadır. Bunun yanında, 3. ve 4. sınıflarda öğrencilere koşullar mümkün olduğu sürece staj imkanı sunulması; bu bölümde okuyan öğrencilerin dinamikliğini teşvik edici bilimsel etkinliklerin (kongre, konferans, kariyer günleri vb.) düzenlenmesi planlanmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nden mezun olanlar kamu ve özel sektöre bağlı tüm işletmelerin insan kaynakları bölümünde istihdam olanağı bulacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2017, Pazartesi